DENIOS visā pasaulē

DENIOS - bīstamo vielu uzglabāšana speciālistu pārziņā

DENIOS produkti aizsargā ūdeni, gaisu un augsni pret bīstamajiem materiāliem. Mūsu speciālistiem ir nepieciešamās ražotāja tehnoloģiskās zināšanas un kompetence saistībā ar spēkā esošajām likumu normām un piemērošanas jomām.

Bīstamo vielu uzglabāšana

Bīstamo vielu uzglabāšana speciālistu ziņā

Uzņēmumā DENIOS Jūs varat izvēlēties bīstamo vielu glabāšanas un uzņēmumu vajadzībām nepieciešamos vides un darba aizsardzībasproduktus no visplašākā klāsta. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ugunsbīstamo vielu uzglabāšanas konteineru produktu grupai. Vai tās būtu izstaigājamas glabātuves nelielu tvertņu uzglabāšanai vai noliktavas ar plauktiem piekraušanai ar autokrāvēju palīdzību, DENIOS īpaši koncentrējas uz Eiropas normu DIN EN 13501 ievērošanu un piedāvā Jums līdz pat 120 minūšu uguns aizsardzību. Arī tajos gadījumos, kad ir nepieciešama ķimikāliju uzglabāšana vai bīstamo vielu uzglabāšana bez jebkādiem kompromisiem attiecībā uz ugunsaizsardzību, ar DENIOS Jūs būsiet drošībā. Arī pie nelielas uzglabāšanas vajadzībām mums ir profesionāla bīstamo vielu tehnoloģija: sākot ar bīstamo vielu depo un gāzes balonu uzglabāšanas skapjiem līdz pat ķimikāliju uzglabāšanas skapjiem – uzņēmumā DENIOS drošība nav atkarīga ne no glabātuves, ne uzglabāšanas tvertņu lieluma. Gāzes balonu uzglabāšana ir ietverta produktu portfelī tāpat kā drošības mucas, IBC vai nelielas tvertnes.